Menu +32 499 59 04 35

Privacybeleid

D2 vof hecht belang aan uw privacy. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR). Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot D2 vof, Hogedijkenstraat 5, 8490 Jabbeke, info@dtwee.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de Europese privacywetgeving beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan D2 vof, Hogedijkenstraat 5, info@dtwee.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Tot slot hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op commission@privacycommission.be wanneer er aan bovenstaande rechten niet voldaan werd.